Spółka europejska

Home  >>  Bez kategorii  >>  Spółka europejska

Spółka europejska

Spółka europejska mus być zarejestrowana w państwie, w którym znajduje się statutowa siedziba. Ważne, aby zarejestrować taką spółkę w kraju członkowskim. Statut spółki europejskiej jest identyczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a więc przedsiębiorstwo zarejestrowane jako europejskie w jednym z krajów może działać także w pozostałych i wszędzie będą wobec niego stosowane te same przepisy. Spółka europejska powstała przede wszystkim w celu uproszczenia działalności przez duże podmioty, które posiadają już firmy w różnych krajach. Inne korzyści związane z prowadzeniem spółki europejskiej wiążą się z ograniczeniem kosztów administracyjnych oraz prawniczych. Jeżeli szukamy informacji na temat spółki warto skontaktować się z kancelarią ze strony – bukowskipartners.pl/pl_,kariera.php.

Szczegóły dotyczące spółki europejskiej

A. Spółka europejska musi posiadać kapitał minimalny w wysokości stu dwudziestu tysięcy euro.

B. Spółki europejskie mogą tworzyć tylko spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach Unii Europejskiej.

C. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to za zobowiązania spółki odpowiadają akcjonariusze.

D. Księgowość prowadzona jest na podstawie przepisów prawa państwa, w którym znajduje się siedziba spółki. Sprawozdania sporządzane są w walucie krajowej i w euro.

Najważniejsze plusy prowadzenia spółki europejskiej

Adam: „Zdecydowałem się na stworzenie spółki europejskiej przede wszystkim ze względu na chęć posiadania oddziałów w różnych krajach Unii Europejskiej. Kolejną zaletą spółki jest możliwość wygodnego dokonywania fuzji. Nie bez znaczenia jest prowadzenie jednolitej administracji i działalności na terenie całej Unii Europejskiej. Do korzyści niewątpliwe zaliczam także brak konieczności utrzymania spółek zależnych, co w zasadniczy sposób redukuje koszty związane z organizacją spółki. Spółka europejska posiada osobowość prawną. Istnieje dowolność jeżeli chodzi o wybór waluty w jakiej prowadzona jest księgowość. Można także wybrać model organów pomiędzy tak zwanym systemem dualistycznym, a monistycznym”.

Możliwość komentowania Spółka europejska została wyłączona

admin

Bez kategorii

No tags

AUTHOR

Comments are closed.