Rachunek maklerski

Home  >>  Rachunek maklerski

Możliwości jakie daje rachunek maklerski

Rachunek maklerski to swoiste konto inwestora prowadzone przez dom maklerski. Dzięki takiemu rachunkowi inwestor ma dostęp do wszelkiego typu instrumentów, w tym między innymi:

*obrotu akcjami

*obrotu instrumentami pochodnymi

*obrotu indeksami

*obrotu certyfikatami strukturyzowanymi

*obrotu obligacjami

*dostęp do raportów i analiz poszczególnych spółek

*dostęp do wiedzy i szkoleń w zakresie inwestycji giełdowych

Ograniczenia

W ramach rachunku maklerskiego nie można:

*obracać jednostkami funduszy inwestycyjnych

*obracanie na rynku Forex

Wybór rachunku maklerskiego

Wybierając rachunek maklerski należy w głównej mierze kierować się kosztami jego prowadzenia, które jeśli chcemy prowadzić małe inwestycje mogą pochłonąć znaczą część budżetu.

Drugim kryterium powinien być funkcjonalność rachunku maklerskiego, pakiet oferowanych w jego ramach usług oraz ich dostępność.

Ranking najlepszych rachunków maklerskich:

1. Deutsche Bank Biuro Maklerskie

2. Alior Bank – Rachunek Inwestor Standard

3. Bank Ochrony Środowiska Dom Maklerski

4. mBank – eMakler

5. ING – Konto Maklerskie Elastyczne