Obligacje kuponowe – modele wyceny

Home  >>  Bez kategorii  >>  Obligacje kuponowe – modele wyceny

Obligacje kuponowe – modele wyceny

Jednym z rodzajów dłużnych instrumentów finansowych są obligacje kuponowe. W ich przypadku ustalone zostaje dokładna data spłaty, jak również jej wysokość. Również kwestia odsetek zostaje odpowiednio usystematyzowana – są ona spłacane w terminach z góry ustalonych.

Wyceną obligacji zajmują się specjaliści z biura doradczego volante.pl/wycena-instrumentow-finansowych-pochodnych-opcji-obligacj . W przypadku obligacji kuponowych stosowane są najczęściej trzy różne metody wyceny odnoszące się do obligacji o oprocentowaniu stałym, zmiennym, jak również obligacji amortyzowanych.

Wyceną obligacji zajmują się specjaliści z firm.161412331221918880(24)

Wyceną obligacji zajmują się specjaliści.

Obligacje o stałym oprocentowaniu.

Aby móc wykonać wycenę obligacji o oprocentowaniu stałym, należy wziąć pod uwagę ich rentowność, czyli oczekiwaną stopę zwrotu.

Obligacje o oprocentowaniu zmiennym.

Wycena obligacji o oprocentowaniu zmiennym wymaga oszacowania wartości składników takich jak przyszłe płatności odsetkowe oraz rentowności obligacji (zmiennej stopy dyskontowej).

Obligacje amortyzowane.

Wycena podobna do wyceny obligacji o stałym oprocentowaniu, z uwzględnieniem częściowych spłat obligacji.

Możliwość komentowania Obligacje kuponowe – modele wyceny została wyłączona

admin

Bez kategorii

No tags

AUTHOR

Comments are closed.