Najważniejsze informacje na temat profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa

Home  >>  Bez kategorii  >>  Najważniejsze informacje na temat profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa

Najważniejsze informacje na temat profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa

Proces wyceny wartości przedsiębiorstw przeprowadza się w bardzo różnorodnych celach. Do najważniejszych z nich należą:

  • chęć zakupu konkretnego przedsiębiorstwa lub jego sprzedaży,

  • rozpoczęcia postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw,

  • wystąpienie sytuacji, gdy przedsiębiorstwa zostaną ze sobą połączone lub konieczny okaże się ich podział,

  • różnorodne postępowania cywilnoprawne oraz podatkowego,

  • chęć zdobycia zewnętrznego dofinansowania, do czego niezbędna jest weryfikacja zdolności kredytowej, niemożliwa do wykonania bez wyceny wartości firmy.

Czym cechuje się fachowa wycena wartości podmiotu gospodarczego?

Wycenę firmy najlepiej zlecić profesjonalnej firmie doradczej. Najlepsze podmioty tego typu zajmują się nie tylko wyceną przedsiębiorstwa jako całości, ale również poszczególnych udziałów (więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj –  volante.pl/tag/wycena-udzialow).

By wycena przedsiębiorstwa została przeprowadzona w sposób naprawdę profesjonalny, doradca musi wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • indywidualną sytuację firmy,

  • specyfikę branży, w jakiej ona działa,

  • wskazanie najważniejszych czynników, jakie wpływają na wartość konkretnego podmiotu.

Informacje niezbędne do wyceny znajdują się zarówno w konkretnych danych finansowych, jak również są przekazywane bezpośrednio przez Zarząd Spółki. Podczas procesu wyceny niezbędna staje się więc ścisła współpraca analizowanego podmiotu gospodarczego z wyceniającymi doradcami.

Podsumowanie wyników przeprowadzonej wyceny stanowi indywidualnie przygotowany raport. Powinien on być zgodny ze wszelkimi standardami, ustalanymi na przykład przez IVSC (The International Valuation Standards Council).

Niektóre podmioty, którym przedstawiany jest raport z wyceny, mogą zgłosić potrzebę jej weryfikacji. W takiej sytuacji biuro doradcze ją przygotowujące powinno zaoferować swoje usługi w obronie danych zawartych w końcowym raporcie.

Możliwość komentowania Najważniejsze informacje na temat profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa została wyłączona

admin

Bez kategorii

No tags

AUTHOR

Comments are closed.