Jak wygrać przetarg?

Home  >>  Jak wygrać przetarg?

Wygrana w przetargu nieograniczonym

Postępowanie przetargowe może mieć charakter nieograniczony wówczas kierowane jest to każdego, kto zechce wziąć w nim udział, lub ograniczony przeznaczony jedynie dla podmiotów spełniających określone warunki. W postępowaniu przetargowym nieograniczonym zwyciężyć jest teoretycznie trudniej, bowiem konkurencja jest większa – co zrobić, aby wygrać?

1. Biorąc udział w przetargu należy dokładnie zapoznać się z wymogami odnośnie oferentów. Jeśli firma nie spełnia kryteriów zostanie odrzucona na wstępie.

2. Podchodząc do przetargu należy też sprawdzić kryteria, które zdecydują o wyborze tego, a nie innego zwycięzcy i starać się dopasować tak ofertę by była ona atrakcyjna dla organizatora, konkurencyjna na tle innych, ale przy tym pozwalała firmie zarobić na zleceniu. Nie zawsze głównym kryterium decydującym o wyborze jest cena – o tym też należy pamiętać.

3. Prawidłowo przygotowane dokumenty ofertowe. Od strony formalnej powinniśmy zadbać, aby wszystkie wymogi zostały dopełnione.

4. Pamiętajmy o terminach! Terminy w przypadku przetargów to dość istotny element, jeśli spóźnimy się o godzinę nasza oferta nie zostanie wzięta pod uwagę.