Uczestnictwo w Funduszu Inwestycyjnym

Home  >>  Fundusz inwestycyjny  >>  Uczestnictwo w Funduszu Inwestycyjnym

Kto może być członkiem funduszu?

Uczestniczyć w funduszach inwestycyjnych mogą zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak też organizacje nie mające osobowości prawnej.

Jak stać się członkiem funduszu?

Przystąpienie do funduszu odbywa się poprzez wpłatę pieniężna lub papierów wartościowych (w zależności od funduszu).

Tytuł prawny do uczestnictwa

W momencie wpłaty przelane pieniądze przeliczane są na jednostki uczestnictwa, w zależności od przelanej kwoty otrzymujemy różną ilość tytułów uczestnictwa, które stanowią podstawę prawną do udziału z zyskach funduszu.