Klasyfikacja Funduszy Inwestycyjnych ze względu na formy uczestnictwa

Home  >>  Fundusz inwestycyjny  >>  Klasyfikacja Funduszy Inwestycyjnych ze względu na formy uczestnictwa

Na światowym rynku istnieją dwa główne typy funduszy inwestycyjnych, są to:

Otwarte Fundusze Inwestycyjne (FIO) – w tych funduszach nie ma określonej liczby uczestników, może ona podlegać zmianą w zależności od różnych czynników.

Zamknięte Fundusze Inwestycyjne (FIZ) – są to fundusze gdzie liczba tytułów uczestnictwa została z góry określona i nie podlega zmianą.

W polskich warunkach można mówić jeszcze o jednym rodzaju funduszy inwestycyjnych, tak zwanych: Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych Otwartych, które są de facto połączeniem dwóch wspomnianych wyżej typów funduszy.