Fundusz inwestycyjny

Home  >>  Fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne są to jednostki organizacyjne pozwalające na zbiorowe inwestowanie funduszy. Inwestorami mogą być w nich zarówno osoby prywatne, osoby prawne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W tym dziale szerzej przyjrzymy się zagadnieniu funduszy inwestycyjnych.