Co gwarantuje prawna ochrona firmowego know-how

Home  >>  Bez kategorii  >>  Co gwarantuje prawna ochrona firmowego know-how

Co gwarantuje prawna ochrona firmowego know-how

Właściwie każde sprawnie działające przedsiębiorstwo wypracowuje w toku swojego funkcjonowania pewne doświadczenia oraz rozwiązania charakterystyczne wyłącznie dla konkretnej firmy. Wiedzę tego rodzaju określa się zbiorczym terminem „know-how”. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że podlega ona prawnej ochronie.

Know-how, będące tajemnicą przedsiębiorstwa, nie może zostać bezprawnie ujawnione (na przykład firmom konkurencyjnym lub opinii publicznej), jak również w inny sposób wykorzystane przez osobę, która nieuczciwie weszła w jego posiadanie.

Kiedy takie nieuczciwe działania zostały podjęte, pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo do zażądania zaniechania wszelkich działań godzących w jego firmę, jak również usunięcia ich skutków. Może również domagać się naprawienia szkody. Osoba naruszająca zasady uczciwej konkurencji może ponadto zostać zobowiązana do zapłaty określonej sumy na cel społeczny (związany ze wsparcie kultury albo ochroną dziedzictwa narodowego.

Posiadane przez firmę know-how generuje dla niej pewne określone zyski (więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj –  volante.pl/tag/wycena-know-how). Jego nieuczciwe zdobycie lub rozpowszechnienie może więc przynieść przedsiębiorstwu konkretne straty. Dlatego właśnie egzekwowanie kary za czyny nieuczciwej konkurencji jest szczególnie istotne, podobnie jak uświadomienie społeczeństwa o bezprawnym wykorzystywaniu know-how.

Możliwość komentowania Co gwarantuje prawna ochrona firmowego know-how została wyłączona

admin

Bez kategorii

No tags

AUTHOR

Comments are closed.