Tryby postępowań przetargowych

Home  >>  ABC przetargów inwestycyjnych  >>  Tryby postępowań przetargowych

ipad-820272_640Prawo polskie dopuszcza przeprowadzenie postępowania przetargowego w dwóch trybach, jako przetarg nieograniczony i ograniczony.

Przetarg nieograniczony

Przetargi nieograniczone są to przetargi ogłaszane publicznie, a do składania ofert zapraszane są podmioty bez ograniczeń.

Przetarg ograniczony

Zaproszenie do składania ofert skierowany jest do pewnej, z góry określonej grupy podmiotów gospodarczych spełniającej założone kryteria. Ograniczenie to może zostać wskazane w publicznym ogłoszeniu lub też skierowanie zapytań do określonych firm spełniających kryteria.