Regulacje prawne

Home  >>  ABC przetargów inwestycyjnych  >>  Regulacje prawne

Przetarg to jeden ze sposobów wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty w wyniku postępowania przetargowego. W Polsce co do zasady istnieję 3 różne formy przetargów:

1. Przetargi na zasadach ogólnych.

2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości przez jednostki publiczne.

3. Przetargi na roboty budowlane, dostaw lub usług dla jednostek publicznych.

W zależności od rodzaju przetargu o jakim mowa obowiązują rożne regulacje, i tak odpowiednio:

at.1 Kodeks Cywilny w artykule 70 (1) – 70 (5).

at.2 Przepisy o gospodarce nieruchomościami

at.3 Prawo zamówień publicznych.